Ліцензійна угода

Ліцензійна угода

Ліцензійна угода з використання Itgrix – програмного забезпечення для ЕОМ

Шановний Користувач!

Перед початком установки, налаштування або іншого використання по уважно ознайомтеся з умовами цієї Угоди. Угода є стандартною формою договору приєднання і укладається в письмовій або іншій формі, передбаченій чинним законодавством Російської Федерації. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, не використовуйте ПЗ Itgrix щодо інтеграції IP-телефонії та CRM-систем. Установка, запуск, настройка, поширення або інше використання по означає Вашу повну згоду з усіма умовами цієї Угоди і його належне укладення в порядку, передбаченому в пункті 3 статті 1286 Цивільного кодексу Російської Федерації. Ця Угода є юридично обов'язковим-якщо ви не згодні прийняти на себе його умови, ви не маєте права встановлювати ПЗ і повинні відмовитися від його використання, видаливши при цьому всі його компоненти зі свого порталу в CRM-системі і на сервері IP-телефонії.

Ця Ліцензійна угода (далі – Угода) укладається між ТОВ «Розумні рішення» (далі – Ліцензіар) і Користувачем програми Itgrix (далі – Користувач) – будь-якою фізичною або юридичною особою, індивідуальним підприємцем – і регламентує використання програмного забезпечення для ЕОМ Itgrix, яке інтегрує IP-телефонію Asterisk і CRM-системи (далі – ПЗ).

Основні терміни цієї Угоди:

 1. Предмет угоди

  1. У порядку та на умовах, передбачених цією Угодою, Ліцензіар надає Користувачеві право використання ПЗ (проста невиключна Ліцензія), що реалізується шляхом встановлення (інсталяції) та запуску користувачем ПЗ відповідно до його технічної документації та умов цієї Угоди.
  2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на ПЗ в цілому, так і на його окремі компоненти. ПЗ ліцензується як єдина програма для ЕОМ, його компоненти не можуть бути розділені і використовуватися на різних порталах Бітрікс24.
  3. я угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання ПЗ і діє протягом усього терміну дії виключного права Ліцензіара на ПЗ, за умови належного виконання Користувачем умов цієї Угоди.
  4. Ліцензіар надає Користувачеві право використання ПЗ на території наступних країн Російська Федерація, Україна, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Узбекистан, Туркменістан, Республіка Таджикистан, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Естонська Республіка, Республіка Молдова, Грузія, Республіка Вірменія, Республіка Азербайджан на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством Російської Федерації і цією Угодою.
 2. Авторське право

  1. ПЗ є результатом інтелектуальної діяльності та об'єктом авторських прав як програма для ЕОМ, які регулюються і захищені законодавством Російської Федерації про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.
  2. ПЗ містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить ліцензіару. Будь-яке використання ПЗ в порушення умов цієї угоди розглядається як порушення прав ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.
  3. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма правами використання ПЗ, включаючи документацію до неї, необхідними для надання Користувачеві прав на використання за цією Угодою.
  4. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
 3. Умови використання ПЗ та обмеження

  1. Ця угода надає право установки (інсталяції), запуску і використання законно придбаної однієї копії ПЗ в рамках його функціональних можливостей на одному порталі Бітрікс24.
  2. Користувач має право змінювати, додавати або видаляти будь-які файли придбаного ПЗ тільки у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації Про авторське право.
  3. Забороняється видаляти будь-яку інформацію про авторські права.
  4. Забороняється будь-яке використання ПЗ, що суперечить чинному законодавству Російської Федерації.
 4. Відповідальність сторін

  1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством Російської Федерації.
  2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання ПЗ, навіть у разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої сторони.
 5. Обмежена гарантія

  1. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання технічної підтримки Користувача з питань, пов'язаних з функціональністю ПЗ, особливостями установки і експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних та інших систем на умовах і протягом усього терміну дії цієї Угоди, а також відповідно до чинного законодавства Російської Федерації без виплати додаткової винагороди.
  2. Всі оновлення ПЗ є її невід'ємною частиною і використовуються виключно разом з ПЗ як єдина програма для ЕОМ в порядку, передбаченому в цій угоді, якщо інші умови використання таких оновлень не будуть передбачені в окремому ліцензійному договорі.
  3. Якщо при використанні ПЗ будуть виявлені помилки, Ліцензіар зобов'язується виправити їх в максимально короткі терміни і випустити нову, виправлену версію ПЗ. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як по тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕОМ сторонніх розробників, операційною системою і апаратними ресурсами комп'ютера користувача, і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара.
  4. У разі недотримання будь-якого з пунктів розділу 3 цієї Угоди, Користувач автоматично втрачає право на отримання оновлень (нових версій) ПЗ і технічної підтримки.
 6. Дія, зміна та розірвання угоди

  1. Ця угода укладена і підлягає тлумаченню відповідно до законодавства Російської Федерації.
  2. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо використання ПЗ Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цю угоду, повідомивши про це Користувача.
  3. При розірванні цієї Угоди Користувач зобов'язаний припинити використання ПЗ повністю і знищити всі копії ПЗ, встановлені на своєму порталі Бітрікс24, включаючи резервні копії і всі компоненти ПЗ.
  4. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який час, повністю видаливши ПЗ.
  5. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, угода продовжує діяти в іншій частині.
  6. Ця угода також поширюється на всі оновлення (нові версії) ПЗ, що надаються користувачеві протягом терміну його дії, якщо тільки при оновленні ПЗ користувачеві не буде запропоновано ознайомитися і прийняти окремий ліцензійний договір або доповнення до цієї Угоди.
 7. Контактна інформація Ліцензіара

  ТОВ «Розумні рішення»

  ІПН/КПП 6686029435/667901001

  620075, Єкатеринбург г, Першотравнева вул, будинок № 56, оф.419

  ОГРН 1136686023330

  УРАЛЬСЬКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ЄКАТЕРИНБУРГ

  БИК 046577674

  р/с 40702810816540069598

  ОКПО 16764538

  8 (499) 350-88-90

  8 (343) 272-30-33, доб.3

  bx24@itgro.ru

  amocrm@itgro.ru